Psychoterapia

według paradygmatu psychodynamicznego oparta jest na założeniu, że źródła problemów psychicznych nie zawsze są świadome.W procesie terapii, która rozumiana jest jako szczególna relacja pacjenta i terapeuty, terapeuta dociera do nieświadomych konfliktów i deficytów pacjenta, pomagając mu uświadomić sobie ich istnienie i wpływ na życie. Wspólnie odkrywają, jakie wzorce zachowania dominują w życiu pacjenta i jak się przekładają na jego poczucie komfortu lub dyskomfortu. Psychoterapia jest pomocna nie tylko w przypadku konkretnych chorób, ale także gdy radzenie sobie z codziennością, pracą zawodową i relacjami staje się zbyt trudne.

Sesja

terapii psychodynamicznej trwa 50 minut. Kilka początkowych spotkań służy rozpoznaniu problematyki osoby zgłaszającej się na terapię i przeprowadzeniu wywiadu. Po określeniu celu terapii i tematów, nad którymi terapeuta z pacjentem będą pracować, zaczyna się właściwa terapia, której podstawowym narzędziem jest rozmowa.

Oferta

Psychoterapia dorosłych i młodzieży (od 13. roku życia). Pomoc w przypadku:

  • obniżenia nastroju i depresji
  • kryzysów życiowych
  • problemów w relacjach prywatnych i zawodowych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń lękowych